Despre noi

Școala Gimnazială Nr.3 Cisnădie

Misiunea

Misiune Școlii Gimnaziale nr. 3 Cisnădie este de a consolida rolul școlii ca principală instituție de educație și învățământ, de a asigura o educație de calitate.

Viziunea

Școala noastrǎ va fi cunoscută și apreciată pentru calitatea demersurilor didactice, bazate pe profesionalism, valorificarea pozitivă a diferenţelor, promovarea toleranţei şi a echității în toate demersurile educative formale, informale şi non-formale.

Scurt istoric

Primul document ce atestă prezența localității este emis în anul 1204 –  satul Rivetel. În anul 1323 apare sub denumirea de “Civitas Gyznoye”, iar în anul 1327 sub denumirea de „Heltau”.

Prosperitatea localității are loc în a doua jumătate a sec. al XVI-lea când ia ființă, breasla postăvarilor, a șelarilor, a curelarilor.

În 1888 se înființează prima școală de țesătorie cu 30 de elevi. Limba de predare a fost maghiara și germana. Exista un curs pentru ucenici și unul pentru maiștri. Durata cursurilor a fost de 6 luni. În această formă, școala funcționează până în anul 1916. La sfârșitul anului 1918, după Unirea Transilvaniei cu România, școala își reia activitatea cu durata cursurilor de 4 ani.

În 1936 se desființează școala de meserii și ia ființă Liceul Textil cu durata studiilor de 4 ani. În 1885 se deschide prima grădiniță populară evanghelică. În 1925 se înființează prima grădiniță românească numită ”Școala de copii mici”.

Astăzi denumirea de Heltau este păstrată în rândul comunității germane.

Școala Gimnazială Nr.3 din Cisnădie funcționează din anul 1969, cu denumirea de Școala Generală nr. 3, într-un imobil construit în același an, cu destinație specială pentru învățământ de stat, fiind ultima școală construită în oraș, și cea mai ”nouă școală veche” din comunitate. Clădirea școlii este amplasată în strada Măgurii nr. 63, stradă principală a orașului, în vecinătatea a două mari cartiere de blocuri, Piața Nouă și cartierul Stejarului, de unde provin majoritatea elevilor.

Școala azi

Sala de sport

Cabinet științe

Școala a fost inaugurată în septembrie 1969, pornind la drum cu un colectiv format din 33 de cadre didactice și 7 angajați, sub îndrumarea directorului Bucșe Eugen și a directorului adjunct Meedt Hans Werner.

Profesorii, elevii școlii și părinții acestora, prin eforturi proprii, ”muncă patriotică” sau ”voluntariat”, cum spunem azi, au nivelat curtea școlii și terenul de sport, lucrând duminicile (singura zi liberă din săptămână) pentru amenajarea acestora, colectând sticle și borcane pentru plata utilajului cu care s-a nivelat. Au amenajat scena din curtea școlii, zidul de susținere al terenului de handbal și baschet.

În 1980 s-a început construcția acoperișului școlii. În vara anului 1999 a fost zugrăvit tot interiorul școlii, iar din toamna anului 1999 școala are centrală termică proprie, investiție necesară pentru desfășurarea activității instructiv-educative în condiții de siguranță și confort sporit.

Dascăli inimoși au contribuit la amenajarea și dotarea cabinetelor și laboratoarelor școlii în decursul anilor: amenajarea și dotarea bazei sportive, prof. Oswald Melzer, amenajarea cabinetului de istorie, d-nul profesor Gheorghe Tecioiu, realizarea și dotarea cabinetului de biologie, d-na profesoară Zigrid Herbert, amenajarea și dotarea laboratorului de fizică și chimie, d-nele profesor Raluca Horhoianu și Eniko Kozinczy, cabinet de muzică dotat cu tablă portativ electrică, amenajat prin efortul d-lui profesor Horia Rebreanu.

Școala a funcționat și cu secție germană (o clasă pe nivel de studiu) până în anul școlar 1986 – 1987, având câte două până la 5 clase paralele (secție română și germană) pe nivel de studiu, la ciclul primar și două până la 3 clase de gimnaziu.

Între anii 1975 și 1981, în școală au funcționat două clase de liceu profil mecanic, treapta I (clasele a IX-a, a X-a), până în 1978 și clase de gimnaziu cu program ”Fără frecvență”, până în anul 1981. Între anii 1990 până în 2005, școala a avut clase sportive cu profil ”Handbal”, care au obținut rezultate foarte bune la competiții și concursuri, aducând numeroase premii, diplome, trofee și cupe și crescând, implicit, prestigiul școlii.

O parte din activitățile cultural-educative și sportive, au devenit tradiție și sunt continuate și în prezent, Concursul de orientare turistică ”Floarea de colț”, Concursul ”Sanitarii pricepuți”, ”Patrulele de circulație”.

Școala a funcționat în două schimburi până în anul 2010.

În anul școlar 2011-2012 Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 devine structură a școlii. Grădinița este amplasată pe strada Băilor nr. 22, în vecinătatea școlii, fapt ce a dus la posibilitatea amenajării unei treceri (alei și scări), care să facă legătura între cele două unități.

În anul 2013 a fost reabilitată termic clădirea școlii prin înlocuirea tâmplăriei vechi din lemn cu tâmplărie pvc și geam termopan. În grădiniță s-au înlocuit sobele de teracotă cu centrală termică proprie și s-au făcut reparații la acoperiș, lucrări de subzidire a clădirii și canalizare.

În 2015, clădirea grădiniței a fost zugrăvită la exterior și interior, au fost înlocuite toate geamurile cu tâmplărie pvc și geam termopan, si s-au înlocuit lenjeria, saltelele și pătuțurile vechi cu altele noi, moderne si ușor de manevrat.

În școală s-au renovat complet (în perioada 2016-2018) toate sălile de clasă, holurile, sala de sport, vestiarul  și cabinetul de fizică-chimie, care a fost dotat cu mobilier și table noi.

Activitatea didactică din ciclul primar și gimnazial se desfășoară în 18 săli de clasă, iar clasele pregătitoare în clădirea grădiniței în două săli de clasă din incinta grădiniței. În grădinița cu program prelungit, structură a școlii, își desfășoară activitățile de învățare 3 grupe de preșcolari, în săli de grupă diferite și o sală de joacă special amenajată în acest sens. În prezent, școala funcționează într-un singur schimb.

Din anul școlar 2013-2014, se desfășoară programul ”Școala după Școală”, program ce vine în sprijinul elevilor și al părinților acestora. Organizarea programului „Școala după școală” are ca orizont formarea şi dezvoltarea personalității copilului, cultivarea unui stil de muncă consecvent, folosirea eficientă a timpului liber, dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală, integrarea socială.

Școala beneficiază de un Centru de Documentare și Informare, înființat în anul 2007, un cabinet AeL în CDI-ul școlii, un laborator de științe (fizică, chimie, biologie), renovat complet și dotat cu sistem interactiv (videoproiector,  calculator, modul interactivitate, Whiteboard), sală pentru desfășurarea orelor de sport, renovată și dotată cu spaliere noi, două terenuri de sport, trei cabinete școlare medicale (stomatologic, logopedic, medicină școlară).

Misiunea noastră, a dascălilor, este de a consolida rolul școlii ca principală instituție de educație și învățământ, de a asigura o educație de calitate. Școala în parteneriat cu părinții și comunitatea locală oferă elevilor condiții de educație și instruire, ajutându-i să își dezvolte o gândire sănătoasă, să aibă o atitudine pozitivă față de muncă şi să manifeste interes pentru studiu.